Home  
  Events Calendar  
  Benefit events  
  News  
  Photo Album  
  Video  
  Classes  
  Mailing list  
  Directory  
  Immigration info  
  About us  
  Contact Us  
  Media  
  Travel  
  My Visit  
 
 
 
 
 
 
 
 

     


***** English text below EVENT IS OPEN TO ALL*****

Български Пикник 
по Cлучай Рождество Богородично 
и Турнир по Мини-футбол

На 3 Септември (неделя) Българска Църква „Св. Петка", гр. Бостън кани всички на празничен пикник по случай големия християнски празник Рождество Богородично (Малка Богородица). Заповядайте да опитате българска храна, да се насладите на българска музика, игри и забавления за малки и големи.

За втора година ще се проведе турнир по мини-футбол, където ще могат да се включат любители от всички възрасти. (За желаещите, моля заявете участие до 27 август.) Таксата за участие във футболния турнир (25 долара на играч) ще покрие разходите по организацията на турнира и наградния фонд. 50% от таксата за участие ще бъде разпределена като парични награди.

За малчуганите ще има организирани състезания, игри и рисуване по лица.

Поради големия интерес към събитието и турнира имаме нужда от още доброволци. Ако желаете да се включите като доброволец, моля свържете се с нас по посочените по-долу начини. Благодарим Ви от сърце!

Ако имате фирма - спонсорирайте турнира по мини-футбол! Вашият жест ще Ви осигури реклама за една година! Ето подробности:
Фирмите които искат да спонсорират турнира по мини-футбол ще бъдат рекламирани по време на турнира, чрез 6 стикера с логото на фирмата прикрепени върху тениските на играчите на един отбор и получавате една година реклама на уебсайта на църквата (www.svetapetkaboston.org). Спонсорите са добре дошли и да донесат собствени рекламни материали в деня на събитието и дарят награди за томболата.

Адрес на пикника:
Danehy Park, Cambridge, MA (зад Fresh Pond Mall)
Parking Lot 1: 160 New St, Cambridge, MA 02138 (Срещу Комплекс Парк 87)
Parking Lot 2: 99 Sherman St, Cambridge, MA 02138 
Parking Lot 3: 168 Alewife Brook Pkwy, Cambridge, MA 02138 (AppleCinemas)
С градски транспорт: Red Line – Alewife Train Station (15 мин. пеша)

Футболният турнир започва в 10:00ч.
Храна и напитки ще бъдат на разположение от 12:00ч.
Томболата започва в 1:00ч.

Информация (обща, вкл. доброволци, спонсори и участници във футб. турнир):
Имейл: info@svetapetkaboston.org
Уебсайт: www.svetapetkaboston.org
Фейсбук: www.facebook.com/ svetapetkaboston
Информация (спонсори и участници във футболния турнир):Тел: 781-325-2793

Всички приходи ще се добавят към фонда за самоиздръжка на Българската Църква „Св. Петка", гр. Бостън, спомагащ за организирането на български църковни служби, културни мероприятия и др. Църквата е регистрирана като религиозна организация със специален статут и вашите дарения могат да бъдат данъчно облекчени.

************************** ************************** ***********************
Bulgarian Picnic 
Celebrating the Birth of Virgin Mary
And Mini-Soccer Tournament

On September 3 (Sunday) St. Petka Bulgarian Orthodox Church of Boston invites all to a festive picnic to celebrate the Birth of Virgin Mary. You are welcome to join in and enjoy some Bulgarian food, music, and play some games.

For the second time an event of this kind will feature an adult Mini-Soccer Tournament (those who would like to participate, please let us know by Aug. 27th). The 25-dollar, mini-soccer participation fee will cover for organizational expenses plus awards for the winning teams. 50% of the collected fund will go towards money awards.

The kids activities will include games and face painting.

Due to the high interest, we need more volunteers to help. Those who would like to volunteer, please contact us below. Thank you with all our hearts!

If you have a company, sponsor the mini-soccer tournament! You will get a year-long advertisement. Here are some details:
A sponsor who donates to the tournament will get advertised during the event via 6 stickers with the sponsor’s logo attached to the players’ t-shirts and a year of free advertising on the church’s website (www.svetapetkaboston.org). Sponsors are also welcome to bring their own advertising materials on the day of the event and donate prizes for the raffle.

Event location:
Danehy Park, Cambridge, MA (behind Fresh Pond Mall)
Parking Lot 1: 160 New St, Cambridge, MA 02138 (Across from Park87)
Parking Lot 2: 99 Sherman St, Cambridge, MA 02138
Parking Lot 3: 168 Alewife Brook Pkwy, Cambridge, MA 02138 (AppleCinemas)
Public Transportation: Red Line – Alewife Train Station (15 min walking)

Soccer tournament starts at 10:00AM.
Food and drinks available at 12:00AM.
Raffle starts at 1:00PM.

Information (general incl. volunteers, soccer sponsors, soccer tournament):
Email: info@svetapetkaboston.org
Website: www.svetapetkaboston.org
Facebook: www.facebook.com/ svetapetkaboston
Information (soccer sponsors, soccer tournament):Tel: 781-325-2793

All proceeds will be added to the self-supporting fund for St. Petka Bulgarian Orthodox Church of Boston to help the church exist and organize Bulgarian church services and cultural events. The church is registered as a religious organization with a 501(c)3 exemption status and your donations may be tax-deductible

Bulgarian-American Cultural Center Madara is happy to support the event !
www.centermadara.org
thrive market madara


Vasil Nenkov


energize


emona