Home  
  Events Calendar  
  Benefit events  
  News  
  Photo Album  
  Video  
  Classes  
  Mailing list  
  Directory  
  Immigration info  
  About us  
  Contact Us  
  Media  
  Travel  
  My Visit  
 
 
energize
 
thrive market madara
 
 
bcen
 
 
 
 
 

     


***** English text below *****

Българската църква Св. Петка ви кани този уикенд на

Празник по повод Рождество Богородично


- Събота (9-ти септември) от 9ч - Празнична Литургия, 
- Неделя (10-ти септември) от 11.00 ч -
Пикник и Турнир по Мини-футбол

Заповядайте на празничната литургия за Рождество Богородично, която ще е на 9ти Септември (Събота) от 9ч. Българският епископ от Ню Йорк, Епископ Даниил специално ще дойде, за да бъде с нас на празника
и да благослови нашата общност.
Адрес на църквата:
Holy Resorrection, 62 Harvard Ave, Allston, MA 02134.

Рождество Богородично ще продължи и на 10 Септември (неделя) с празничен пикник и турнир по мини-футбол. Поради лошото време миналата седмица пикника и турнира трябваше да се преместят за тази неделя (10ти септември) и поради това неудобство записването продължава безплатно. Всеки, който има желание да се включи в турнира, може да се запише на тел: 781-325-2793 или на място в деня на пикника. За малчуганите ще има организирани игри, състезания и рисуване по лица.
Благодарим на всички спонсори, които изявиха интерес да подкрепят мероприятието и проявиха търпение.

Адрес на пикника:
Danehy Park, Cambridge, MA
Parking Lot 1: 99 Sherman St, Cambridge, MA 02138
Parking Lot 2: 160 New St, Cambridge, MA 02138 (Срещу Комплекс Парк 87)
Parking Lot 3: 168 Alewife Brook Pkwy, Cambridge, MA 02138 (AppleCinemas)
С градски транспорт: Red Line – Alewife Train Station

Футболen турнир: 12:00 – 2:00ч.
Храна и напитки ще бъдат на разположение от 11:00 – 3:00ч.

Информация (обща, вкл. доброволци, спонсори и участници във футб. турнир):
Имейл: info@svetapetkaboston.org
Уебсайт: www.svetapetkaboston.org
Фейсбук: www.facebook.com/svetapetkaboston
Информация (спонсори и участници във футболния турнир):
Тел: 781-325-2793

Всички приходи ще се добавят към фонда за самоиздръжка на Българската Църква „Св. Петка" - Гр. Бостън, спомагащ за организирането на български църковни служби, културни мероприятия и др. Църквата е регистрирана като религиозна организация със специален статут и вашите дарения могат да бъдат данъчно облекчени.

*************************************************************************

The Bulgarian Orthodox Church St. Petka invites you to the

Celebration of the Birth of Virgin Mary

with liturgy and
Picnic with Mini-Soccer Tournament

Please join us this Saturday, Sept. 9th at 9am to the liturgy celebrating the Birth of the Blessed Virgin Mary. The Bulgarian Bishop of New York, Bishop Daniel will come especially to be with us at the feast and bless our community.
Address of the church: Holy Resurrection, 62 Harvard Ave, Allston, MA 02134.

The celebration of the Birth of the Blessed Virgin Mary will continue
on 10 September (Sunday) with a picnic and mini-soccer tournament.

Due to the bad weather last week, the picnic and tournament had to reschedule for this Sunday (September 10th) at 11:00am, and because of this inconvenience the registration goes on for free. Anyone who wishes to join the tournament can sign up free of charge at tel: 781-325-2793 or on the day of the event before 11am.

For the kids there will be organized games, competitions and face paintings.

We thank all sponsors who are supporting this event!

Event location:
Danehy Park, Cambridge, MA
Parking Lot 1: 99 Sherman St, Cambridge, MA 02138
Parking Lot 2: 160 New St, Cambridge, MA 02138 (Across from Park 87)
Parking Lot 3: 168 Alewife Brook Pkwy, Cambridge, MA 02138 (AppleCinemas)
By MBTA: Red Line – Alewife Train Station

Soccer tournament:12:00-2:00PM.
Food and drinks will be available: 11:00-3:00PM.

Information (general incl. volunteers, soccer sponsors, soccer tournament):
Email: info@svetapetkaboston.org
Website: www.svetapetkaboston.org
Facebook: www.facebook.com/svetapetkaboston
Information (soccer sponsors, soccer tournament):
Tel: 781-325-2793

All proceeds will be added to the self-supporting fund for St. Petka Bulgarian Orthodox Church of Boston to help the church exist and organize Bulgarian church services and cultural events. The church is registered as a religious organization with a 501(c) 3 exemption status and your donations may be tax-deductible.


Bulgarian-American Cultural Center Madara is happy to support the event !
www.centermadara.orgTodor Ialamov

Vasil NenkovDavid Flashenberg

emona